Korporatīvais pasākums Casino stilā

Foto: Kaspars Filips Dobrovolskis

Dekorē: DeDeco